Globál s.r.o.

Zváračská škola

Naša firma v roku 2010 otvorila zváračskú školu, kde vykonáva zváračské kurzy pre svojich uchádzačov.  Sme jedna zo škôl, ktorá má oprávnenie školiť  aj inštruktorov zváracích škôl.

Po úspešnom ukončení kurzov absolventi obdržia „osvedčenie o absolvovaní kurzu“ a zváračský preukaz na príslušný spôsob zvárania. Absolventi úradných skúšok obdržia certifikát.

V našej zváračskej škole je možné vykonať tieto kurzy a skúšky: