Globál s.r.o.

Referencie

Písomný zoznam hlavných referencií
 1. Objednávateľ:
  Zvolenská teplárenská, a.s. , Lučenecká cesta 25 , 961 50 Zvolen
  Názov stavby:
  Oprava, výmena horúcovodného potrubia 2 x DN200 v lokalite Zvolen – Zlatý Potok
  Ukončenie:
  08/2016
 2. Objednávateľ:
  NIGOL s r.o. SNP 99 , 976 32 Badín
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia primárnych potrubných rozvodov okruhy kotolní CK-1, CK-2, PK-1, PK-2, PK-3 Revúca – 1. zmena pred dokončením stavby 3. etapa
  Ukončenie:
  09/2016
 3. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Krupina Severná vetva – 1.etapa
  Ukončenie:
  08/2016
 4. Objednávateľ:
  Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen
  Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Výmena radiatorov v šatniach v Základnej škole, Hrnčiarska 2119/1 Zvolen
  Ukončenie:
  29.07.2016
 5. Objednávateľ:
  Mesto Prievidza , Námestie slobody č.14 , 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5 – rekonštrukcia sociálnych zariadení
  Ukončenie:
  - 08/2016
 6. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – rekonštrukcia plynovej kotolne Stráže
  Ukončenie:
  12/2015
 7. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Central Park Zvolen Západ – prípojka horúcovodu
  Ukončenie:
  - 12/2015
 8. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia ležatých rozvodov objektu SVB Dukát, Kremnica
  Ukončenie:
  - 12/2015
 9. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Napojenie objektu ZŠ P.J.Šafárika na existujúci rozvod ÚK Kotolne PK – 201 Tornaľa
  Ukončenie:
  - 11/2015
 10. Objednávateľ:
  Stredná odborná škola , T.Vansovej 32 , 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia budovy školy SOŠ T.Vansovej v Prievidzi – rekonštrukcia strechy (vrátane zateplenia) , prestavba šatní na učebne a výmena okien
  Ukončenie:
  - 12/2015
 11. Objednávateľ:
  Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica UL. Zelená č.1 975 90 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Výstavba PK Mierová 1, Slovenská Ľupča
  Ukončenie:
  - 12/2015
 12. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh OST Sekier 1 - Záhonok
  Ukončenie:
  - 11/2015
 13. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh PBH1 – Rekonštrukcia prípojky V.P. Tótha 97/4
  Ukončenie:
  - 11/2015
 14. Objednávateľ:
  Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
  Názov stavby:
  Nováky - oprava elektrických radiátorov v b.č. 29, 85, 92 , 195, 196 - RŠÚ
  Ukončenie:
  - 19.11.2015
 15. Objednávateľ:
  NIGOL s.r.o., SNP 99 , 976 32 Badín
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia primárnych potrubných rozvodov okruhy kotolní CK-1, CK-2, PK-1, PK-2, PK-3 Revúca – 1.zmena pred dokončením
  Ukončenie:
  - 10/2015
 16. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš, Železničná ul.
  Ukončenie:
  - 10/2015
 17. Objednávateľ:
  C-bau spol. s r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia OST L6-38 – časť technologická a stavebná
  Ukončenie:
  - 10/2015
 18. Objednávateľ:
  C-bau spol. s r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia OST L6-37 – časť technologická a stavebná
  Ukončenie:
  - 10/2015
 19. Objednávateľ:
  STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., Gorkého ul. 8a, 979 01 Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Montáž sekčných uzáverov na tepelnú sieť CV, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 09/2015
 20. Objednávateľ:
  STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., Gorkého ul. 8a, 979 01 Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia šachty Š4 a Š6, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 09/2015
 21. Objednávateľ:
  Základná škola Ulica pionierov 1 , 048 01 Rožňava
  Názov stavby:
  Celková rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov kúrenia školy
  Ukončenie:
  - 09/2015
 22. Objednávateľ:
  Základná škola Hrnčianska 2119/1, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Výmena radiátorov v Základnej škole, Hrnčiarska 2119/1 Zvolen
  Ukončenie:
  - 08/2015
 23. Objednávateľ:
  Základná škola s Materskou školou Bojnice, Školská 7, 972 01 Bojnice
  Názov stavby:
  Základná škola Bojnice rekonštrukcia vonkajších NN rozvodov
  Ukončenie:
  - 07/2015
 24. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Úpravy v kotolni centrálna kotolňa CK – 1 Revúca
  Ukončenie:
  - 06/2015
 25. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – OST Centrum Úprava rozvodov PBH1
  Ukončenie:
  - 19.12.2014
 26. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – rekonštrukcia CVS Výhrevňa Balkán úprava technológie a obsadenie výmenníka Secespol
  Ukončenie:
  - 19.12.2014
 27. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh Centrum, 2.časť - PK Podborová, Zvolen
  Ukončenie:
  - 12/2014
 28. Objednávateľ:
  Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno
  Názov stavby:
  Hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ Pionierska 4 , Brezno
  Ukončenie:
  - 28.11.2014
 29. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Kremnica – potrubné rozvody z K5 – 2.etapa
  Ukončenie:
  - 11/2014
 30. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Kremnica – potrubné rozvody z K5 – 1.etapa
  Ukončenie:
  - 11/2014
 31. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia CZT v Pliešovciach - vonkajšie rozvody severná vetva
  Ukončenie:
  - 11/2014
 32. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh PKM Farkaška, Zvolen
  Ukončenie:
  - 09/2014
 33. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh OST Centrum
  Ukončenie:
  - 11/2014
 34. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš - Vonkajšie rozvody PK4 Severná vetva ul. Venevská
  Ukončenie:
  - 09/2014
 35. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Osadenie KOST v obytných domoch – nám. Slobody ED, Zvolen
  Ukončenie:
  - 08/2014
 36. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh OST Kukučínová 2.etapa
  Ukončenie:
  - 08/2014
 37. Objednávateľ:
  STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT vonkajšie rozvody Sásová - Teplovodná prípojka a napojenie KOST pre objekt Koramark ul. Magurská 1
  Ukončenie:
  - 08/2014
 38. Objednávateľ:
  STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia technologického vybavenia plynovej kotolne CZT v Banskej Bystrici – Sásová PK 12, ul. Tatranská 34
  Ukončenie:
  - 08/2014
 39. Objednávateľ:
  STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia technologického vybavenia plynovej kotolne CZT v Banskej Bystrici – Sásová PK 14, ul. Magurská 39
  Ukončenie:
  - 08/2014
 40. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Krupina – Vonkajšie rozvody PK3 Južná vetva KA II.časť
  Ukončenie:
  - 06/2014
 41. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Krupina – montáž KOST
  Ukončenie:
  - 03/2014
 42. Objednávateľ:
  Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
  Názov stavby:
  Realizácia ústredného vykurovania v objekte Základnej umeleckej školy v Krupine
  Ukončenie:
  - 12/2013
 43. Objednávateľ:
  STEFE ECB, s r.o. , Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Centrálny zdroj tepla na biomasu Kotolňa K-108, sídlisko Juh Rožňava – II.etapa
  Ukončenie:
  - 11/2013
 44. Objednávateľ:
  STEFE Zvolen, s r.o. , Unionka 54 , 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – rekonštrukcia CVS výhrevňa Balkán, osadenie výmenníkov Secespol
  Ukončenie:
  - 11/2013
 45. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Krupina – Vonkajšie rozvody PK3 Južná vetva KA I.časť
  Ukončenie:
  - 10/2013
 46. Objednávateľ:
  STEFE Rimavská Sobota spol. s r.o., Gorkého ul.č.8a, Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia centrálnych sieťových čerpadiel v centrálnej výhrevni, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 10/2013
 47. Objednávateľ:
  STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT vonkajšie rozvody. Fončorda – Okruh 3.1 až 3.7 – Etapa I.
  Ukončenie:
  - 10/2013
 48. Objednávateľ:
  STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia zdroja tepla zimného štadióna v Banskej Bystrici – Plynová kotolňa
  Ukončenie:
  - 10/2013
 49. Objednávateľ:
  STEFE THS, s r.o. , Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš – Vonkajšie rozvody PK4 Južná vetva – Centrum VK
  Ukončenie:
  - 09/2013
 50. Objednávateľ:
  STEFE Rimavská Sobota spol. s r.o., Gorkého ul.č.8a, Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia okruhu PK PTŠ ulice Družstevná a Školská, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 08/2013
 51. Objednávateľ:
  STEFE Rimavská Sobota spol. s r.o., Gorkého ul.č.8a, Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia okruhu PK NVG ulice Gorkého a Kraskova, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 08/2013
 52. Objednávateľ:
  Stredná odborná škola, T.Vansovej 32, 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  Prestavba administratívnych priestorov na učebne
  Ukončenie:
  - 16.08. 2013
 53. Objednávateľ:
  Základná škola s materskou školou Bojnice, Školská 7, 972 01 Bojnice
  Názov stavby:
  Odstránenie havarijného stavu na vykurovacej sústave ZŠ Bojnice
  Ukončenie:
  - 26.3.2013
 54. Objednávateľ:
  Mesto Prievidza, Námestie Slobody č.14, 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  Úprava sociálneho zariadenie pre MŠ Závodníka v objekte ZŠ Dobšinského
  Ukončenie:
  - 06.03.2013
 55. Objednávateľ:
  Mesto Prievidza, Námestie Slobody č.14, 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  Havarijná oprava sociálneho zariadenia MŠ Benického - 2.etapa
  Ukončenie:
  - 18.02.2013
 56. Objednávateľ:
  Mesto Prievidza, Námestie Slobody č.14, 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  Havarijná oprava sociálneho zariadenia MŠ Benického
  Ukončenie:
  - 19.12.2012
 57. Objednávateľ:
  STEFE ECB , s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Vyhotovenie plynovej kotolne na ZUŠ ul. Štítnicka č.10 v Rožňave
  Ukončenie:
  - 12/2012
 58. Objednávateľ:
  MPBH, spol. s r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh OST Západ 2 – OC PRAŽSKÁ 6
  Ukončenie:
  - 12/2012
 59. Objednávateľ:
  Okresný súd Prievidza, Ul. Švéniho č.5, 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Okresného súdu Prievidza
  Ukončenie:
  - 12/2012
 60. Objednávateľ:
  ENERGOBYT spol. s r.o., Gorkého č.8a, 979 01 Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia ÚTV na PK CV, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 11/2012
 61. Objednávateľ:
  BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT Banská Bystrica – vonkajšie a vnútorné rozvody okruhu Tr. SNP 54 – Športové Gymnázium
  Ukončenie:
  - 10/2012
 62. Objednávateľ:
  BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT Banská Bystrica – vonkajšie rozvody Sásová – okruh LS.3 – Etapa č.3
  Ukončenie:
  - 10/2012
 63. Objednávateľ:
  STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Úprava zdrojov tepla okruhov PK4, PK5 PK7 v meste Veľký Krtíš
  Ukončenie:
  - 09/2012
 64. Objednávateľ:
  BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT vonkajšie rozvody Sásová – okruh LS.3 – Etapa č.1
  Ukončenie:
  - 09/2012
 65. Objednávateľ:
  MPBH, spol.s r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh OST Nádvorná
  Ukončenie:
  - 07/2012
 66. Objednávateľ:
  MPBH, spol.s r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen – okruh OST Hviezdoslavova
  Ukončenie:
  - 07/2012
 67. Objednávateľ:
  STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš – prepojenie okruhov PK4 – PK5
  Ukončenie:
  - 06/2012
 68. Objednávateľ:
  STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš – prepojenie okruhov PK5 – PK7
  Ukončenie:
  - 06/2012
 69. Objednávateľ:
  EkoEnergy-Group, spol. s.r.o., Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza
  Názov stavby:
  RDP Koš – Rekoštrukcia vykurovania v kotolni, prevádzkovej budove, socialnej budove a dielni v hospodárskom dvore Opatovce nad Nitrou – Dodávka a montáž slnečných kolektorov
  Ukončenie:
  - 05/2012
 70. Objednávateľ:
  Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 971 01 Bojnice
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a rozšírenie Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
  Ukončenie:
  - 03/2012
 71. Objednávateľ:
  Obec Čebovce, Obecný úrad Čebovce, ul. Szedera Fabiana 320/162, 991 25 Čebovce
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ a MŠ Čebovce – Skvalitnenie podmienok pre výchovný a vyučovací proces
  Ukončenie:
  - 10/2011
 72. Objednávateľ:
  ENERGOBYT spol. s r.o., Gorkého ul. č.8a, 979 01 Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia rozvodov CZT okruhov VS V1,V2,V3,V4, D1,D2,PK1,Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 08/2011
 73. Objednávateľ:
  BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT Banská Bystrica – vonkajšie rozvody okruhu – OS 1.2 Mládežnícka S9
  Ukončenie:
  - 12/2010
 74. Objednávateľ:
  Obec Čiližská Radvaň, Obecný úrad, 930 08 Čiližská Radvaň
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Čiližská Radvaň
  Ukončenie:
  - 11/2010
 75. Objednávateľ:
  Obec Bánov, Hviezdoslavova 34
  Názov stavby:
  Základná škola s materskou školou Bánov
  Ukončenie:
  - 09/2010
 76. Objednávateľ:
  ENERGOBYT spol. s r.o., Gorkého č.8a, 979 01 Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia rozvodov CZT sídlisko Západ, Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 09/2010
 77. Objednávateľ:
  ENERGOBYT spol. s r.o., Gorkého č.8a, 979 01 Rimavská Sobota
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia rozvodov CZT okruh VS – PK 2 D4,D5 Rimavská Sobota
  Ukončenie:
  - 08/2010
 78. Objednávateľ:
  Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
  Názov stavby:
  Našim deťom – skvalitnenie vzdelávania na ZŠ a MŠ v Bojniciach prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybavenia
  Ukončenie:
  - 12/2009
 79. Objednávateľ:
  Zariadenie pre seniorov Prievidza
  Názov stavby:
  Zariadenie pre seniorov Prievidza – dodávka a montáž plastových okien
  Ukončenie:
  - 11/2009
 80. Objednávateľ:
  Obec Bánov, Hviezdoslavova 34
  Názov stavby:
  Základná škola s materskou školou Bánov
  Ukončenie:
  - 12/2009
 81. Objednávateľ:
  Obec Bánov, Hviezdoslavova 34
  Názov stavby:
  Základná škola s materskou školou Bánov
  Ukončenie:
  - 12/2009
 82. Objednávateľ:
  MPBH, spol.s r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Rekonštrukcia a modernizácia CZT okruh Sekier VS1,VS2,VS3, Záhonok a Bukovinka
  Ukončenie:
  - 10/2007
 83. Objednávateľ:
  MPBH, spol.s r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen
  Názov stavby:
  Modernizácia CZT Zvolen okruh Zlatý Potok a montáž 50 ks KOST
  Modernizácia CZT Zvolen okruh Zlatý Potok VS1 – VS4 a VS Kukučínova
  Ukončenie:
  - 11/2006

Výber z ďalších prác:

 • RAJO Bratislava - rekonštrukcia sociálnych zariadení v administratívnej budove; RAJO Bratislava, stavebné práce, elektromontážne, vodoinštalačné a obkladačské práce.
 • Hotel pod Zámkom Bojnice - výstavba hotela, FERTIK Stav Bojnice, stavebné práce, elektroinštalácia, kúrenie, plynoinštalácia, zdravotechnika.
 • HERZ Bratislava - termostatizácia bj vo Zvolene, Zvolenskej Slatine, Krupine - 35 000 ventilov.
 • Rodinný dom Jalovec, rodinný dom Bojnice - Dubnica, rodinný dom - Kanianka – zateplenie.
 • Mesto Bojnice - ZŠ a MŠ v Bojniciach, rekonštrukcie a modernizácie vybavenia - zateplenie, rekonštrukcia kotolne...
 • Rekon, s.r.o. - Rekonštrukcia  PZ Sliač, Zdravotechnika-montáž, montáž vykurovania, montáž stlačeného vzduchu, elektroinštalácia, slaboprúd, bleskozvod.
 • EKOSAL trading, spol.s r.o - Rekonštrukcia a modernizácia CZT Banská Bystrica - Vonkajšie rozvody okruhu L-5 PK Švermova.
 • Základná škola s materskou školou Bojnice - rekonštrukcia kuchyne a jedálne.
 • Zariadenie pre seniorov Prievidza - Úprava priestorov na práčovňu, v stredisku Rázusa, výmena vykurovacích telies, elektromontáže.
 • Základná škola s Materskou školou Bánov - stavebné práce, zdravotechnika, plynoinštalácie, ústredné vykurovanie, elektroinštalácie, slaboprúd, plynová prípojka.
 • Vyregulovanie systému ÚK v budove MsÚ Banská Bystrica - demontážne práce, ústredné kúrenie, inštalovanie ÚK, maliarske a natieračské práce.
 • Zariadenie pre seniorov Prievidza - dodávka a montáž okien.
 • Základná škola s Materskou školou Bánov - stavebné práce, zdravotechnika, plynoinštalácie, ústredné vykurovanie, elektroinštalácie, slaboprúd, plynová prípojka.
 • Rekonštrukcia kanalizácie -ul. Milkina a Tajovského v Prievidzi - montáž vodovodu.
 • PSB Topoľčany - oprava objektu - stavebné práce, oprava ÚK, Elektroinštalácia.
 • Regenerácia sídla Obce Čiližská Radvaň - stavebné práce, rekonštrukcie vozoviek a komunikácií, rekonštrukcia verejnej zelene, opravy chodníkov.
 • ENERGOBYT spol. s r.o. - rekonštrukcia rozvodov CZT Sídliska Západ, Rimavská Sobota.
 • STEFE THS s.r.o. - modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš prepojenie okruhov PK4 - PK6.
 • STEFE ECB, s.r.o. - MID Obchodné centrum - Prešov - Vnútorné rozvody ÚK a kotolne.
 • Ministerstvo obrany SR - odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v priestoroch PSB Bratislava - Kuchyňa a Malacky.
 • STEFE THS s.r.o. - modernizácia CZT v meste Veľký Krtíš, objekty: vonkajšie rozvody PK4 I.etapa, vonkajšie rozvody PK6 ZŠ Komenského.
 • ENERGOBYT spol. s r.o. - rekonštrukcia rozvodov CZT okruh VS - PK2, D4, D5 Rimavská Sobota
 • Ministerstvo obrany SR - odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení - RK.
 • Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ s MŠ v Čebovciach - skvalitnenie podmienok pre výchovný a vyučovací proces.
 • Rekonštrukcia a modernizácia CZT Banská Bystrica - vonkajšie rozvody okruhu - OS 1.2 Mládežnícka S9.
 • Ministerstvo obrany SR - Oprava vzduchotechniky v b.č. 27 - ZK.
 • Osadenie KOST v obytných domoch - Nám. Slobody AB, Zvolen.
 • STEFE THS s.r.o. - osadenie kompaktných odovzdávacích staníc a napojenie na vnútorné rozvody objektov - prímára, TÚV, ÚK, C-TÚV a SV na prípravu TÚV.
 • MPBH, spol. s r.o. - modernizácia CZT v meste Zvolen okruh na ul. Tehelná.
 • SPIROLL s.r.o. - rekonštrukcia WC - verejnosť na ČSMP Slovnaft a.s. v Prievidzi, časť Necpaly.
Fotogaléria niektorých našich prác