Zameranie firmy: ©Dubina Prevádzka: Vápenická 195/3, 971 01 Prievidza, 046 / 542 46 75  stavebno-montážne práce  výstavba a rekonštrukcia budov vrátane inžin. sietí  poradenská stavebná činnosť  elektroinštalačné práce  revízie elektrických zariadení a bleskozvodov aj pre    výbušné prostredie  kúrenárske práce  plynoinštalácia  vodoinštalácia, kanalizácia  kotolne do 3. tr. komplet  zváračská škola
Návštevnosť: